Google+
kaligrafi sitesi full background

kaligrafi kalemi24-KALEMİN TARİHÇESİ

Yontularak inceltilmiş ve sivriltilen taşlar ve ayrıca yontulup inceltilen hayvan kemikleri kazıyıcı ince uç veya el baltaları şeklini almış. İlk ve ilkel "kalem" denilebilecek bu nesnelerle başlamış insanın "yazmak" macerası ve geliştirilmiş kaligrafi. Daha sonraları Mısırlılar maden ve tahtalardan yaptıkları kalemlerle kil tablet üzerine tablet henüz yaşken yazmışlar yazılarını. Bu kaleme "stylus kalem" diye ad verilmiş. Kelime eski Yunancada kolon anlamına gelen "stulos" kelimesinden türetilmiş. Anlamı yazmak, işaretlemek ve kazımak için kullanılan sivri...

Devamı...