Google+
kaligrafi sitesi full background

kaligrafi kalem24-KALEMİN TARİHÇESİ

Yontularak inceltilmiş ve sivriltilen taşlar ve ayrıca yontulup inceltilen hayvan kemikleri kazıyıcı ince uç veya el baltaları şeklini almış. İlk ve ilkel "kalem" denilebilecek bu nesnelerle başlamış insanın "yazmak" macerası ve geliştirilmiş kaligrafi. Daha sonraları Mısırlılar maden ve tahtalardan yaptıkları kalemlerle kil tablet üzerine tablet henüz yaşken yazmışlar yazılarını. Bu kaleme "stylus kalem" diye ad verilmiş. Kelime eski Yunancada kolon anlamına gelen "stulos" kelimesinden türetilmiş. Anlamı yazmak, işaretlemek ve kazımak için kullanılan sivri...

Devamı...

22-KALEMİN SECDESİ…

Kamış kalemlerin ağızları, baş ve şahadet parmağının şekil ve vaziyetine denk olsun diye, bazen eğri kesilirdi. İşte kalem, kaligrafi ve kaligrafik yazım esnasında ağız kısmında yer alan bu eğrilik kağıda tamamı ile intibak edecek vaziyette tutulur. Kalem çok fazla sıkılmaz; hafif ve gevşek tutulur ve sağdan sola doğru hafif ( helezoni ) hareketlerle bir su gibi akıp gider. Aklam-ı Sitte denilen yazı çeşitlerine göre ince veya kalın kaligrafi yazmak için ince veya kalın ağızlı kaligrafi kalemi kullanılır ve kalemin kağıda tamamen veya yarı yarıya...

Devamı...