Google+
kaligrafi sitesi full background

kalem26-KALEMİN SIĞINAĞI KALEMDAN VE DİVİT… KALİGRAFİ İÇİN….

Bu kamış kalemlerin hali ile mahfazası ve sığınağı var: Divitler yada kalemdanlar. Uçları pek hassas olduğundan ve esasında bizzat kalemin en önemli kısmı olduğundan kalemlerin korunması da onları kullananlar için kalemin varlığı kadar önemlidir. Esas olan korunamayan zarar görür ve kaybolur. İşte divit için de bu sığınaklardan biri dedik. Aslı "devat" olan bu sözcük Türkçe dilinde kazanmış divit biçimini. Eskiden belde taşınan, gümüşten ve madenden yapılan bir çeşit yazı takımı demek. Baş tarafında hokka bulunur ve 20-25 cm kadar uzun olan...

Devamı...

24-KALEMİN TARİHÇESİ

Yontularak inceltilmiş ve sivriltilen taşlar ve ayrıca yontulup inceltilen hayvan kemikleri kazıyıcı ince uç veya el baltaları şeklini almış. İlk ve ilkel "kalem" denilebilecek bu nesnelerle başlamış insanın "yazmak" macerası ve geliştirilmiş kaligrafi. Daha sonraları Mısırlılar maden ve tahtalardan yaptıkları kalemlerle kil tablet üzerine tablet henüz yaşken yazmışlar yazılarını. Bu kaleme "stylus kalem" diye ad verilmiş. Kelime eski Yunancada kolon anlamına gelen "stulos" kelimesinden türetilmiş. Anlamı yazmak, işaretlemek ve kazımak için kullanılan sivri...

Devamı...