Google+
kaligrafi sitesi full background
   
   

Sanat

Sanatın tarihi insanlık tarihi kadar eskilere uzanır. Sanatın insana özgü yetenekten öte anlamlarına da değinmek gerekir. Sanat ile kozmos arasındaki anlam ilişkisi kurulduğunda, sanatın da işaret ettiği metafizik mahiyet anlaşılabilir. Zira eski heyet (astronomi) deyişindeki felsefi derinlik, sanatın gideceği uzun yol hakkında bize fikir verir.

Sanat

Buna göre Ay üstü evren ile Ay altı evrenin arasında varolma mücadelesi veren beşerin; beşerlikten insan olmaya geçişteki kazandığı düşüncenin, güzel (cemal) sıfatıyla derin anlam kazanmasında sanat çok önemli bir rol oynar. Bu durum sanatın sığ olmayacak geniş tarifini verir. Ayrıca herkes sanat yaptım diyebilir, fakat herkes sanatçı olamaz. Yani Ay altı ve Ay üstü evren ara’sında kalmış insan yaşamının derinliğine nüfuz edecek ince ruhu sadece sanatçı ve düşünürler yansıtabilir.
Sanatın ise tarih boyunca birçok dalları ortaya konmuştur. Müzik, resim, heykel, tiyatro gibi. Resim gibi görsel alana hitap eden sanat dallarından biri de kaligrafidir. Kaligrafi sadece yazının okunur olmasını sağlamaz, aynı zamanda az önce bahsettiğimiz cemal sıfatını (güzellik veya estetik) aksettirir. Kaligrafi; en kısa tarifle güzel yazı yazma sanatıdır. Yunancadaki Kallos (güzellik) ile graphe (yazı) sözcüklerinden türemiştir. Harfler hangi dilde ve hangi alfabede yazılırsa yazılsın, “güzel” olmaya daha mürekkebi kurumadan layıktır. Bu yüzden güzel yazı yazmak ahlaki bir bilinçtir. Edebin bir parçasıdır. Ana dile kıymet vermektir.
Kaligrafi sanatında kesik uçlu kalemler kullanılır. Kesik uç denmesi ise yazı aracının ucuyla alakalı durumdur. Mürekkep hazneli olan bu kalemler değişik markalarla üretilmektedir. Kullanıldığı yere, sanatsal ifadenin yanında çok hoş bir dekoratif güzellik de katar. Latin harfleriyle yapılan kaligrafi sanatının yanı sıra Arapça alfabeyle de, Hat sanatı dediğimiz yazı sanatı ortaya konur.
Hat sanatı da kendi içinde Rika, Nesih ve Sülüs olarak ayrılır. Bunun gibi Çin kaligrafisi de dünyada rağbet gören başka bir güzel yazı tipidir. Kaligrafi ile medeniyetler alfabelerini güzellik deryasına atar, sanatsal birikime yeni hazineler katılmış olur. Dolayısıyla kaligrafi sanatı tarihimizin, dolayısıyla kültürümüzün bir parçasıdır.

1 Yorum

  • Kaligrafi Sanatı : Oksijen FM – 90.7 Yeni Bir Nefes Alın    | 18 Mart 2015  |  4:37pm

    […] Yazı şekillerle yazıldığından dekoratif olarak kullanılmak için tercih edilen görsel sanat türlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Gün geçtikçe kullanım ağını […]