Google+
kaligrafi sitesi full background
   
   

Kaligrafi Tekniği Nedir?

Kaligrafi Latin harflerinin kullanılarak güzel yazı yazma sanatı denilebilir. Kaligrafi kelimesinin kökeni yunancadır ve güzel yazı anlamındadır. Günümüze gelene kadar başı Çin’in çektiği, doğu Asya, batı toplumlarının kullandığını bulunan tarihi kalıntılardan anlayabilmekteyiz.
Kaligrafi tekniğini kullanarak yazı yazmak kısa bir sürede temel aşamaları öğrenilmesiyle mümkün olabilmektedir. Fakat kaligrafi tekniğinde ustalaşmak istiyorsanız zamana ve sürekli çalışma yapılmasına ihtiyacınız vardır. Kaligrafi yazı tekniğinde amaç yazıya farklı bir boyut ve biçim kazandırarak yazıya belli bir kimlik kazandırmaktır. Yazılarımızda kullandığımız dik ve yatay Latin harflerini simetrik ve farklı biçimde kâğıda aktarmaktır.
Hat sanatına benzetilen fakat yapımı hat sanatından daha basittir. Çünkü hat sanatında dini içerikli konular işlenmekte ve uygulanmaktadır. Hat sanatında daha çok Arapça harfler hâkimdir. Bu nedenle hat sanatını öğrenmeden önce Arapça harflere hâkim olmanız gerekmektedir. Hattatlar arasında usta-çırak ilişkisi mevcuttur.
Bir sonraki nesle bu şekilde aktarılması amaçlanmıştır. Fakat kaligrafi tekniği kısa zamanda alınan derslerle öğrenilebilir. Kaligrafi tekniğini ustalar tarafından hazırlanmış kitapları sayesinde bile öğrenebilmeniz mümkündür.
Kaligrafi yazı yazmadaki temel kurallar dik ve yatay çizgiler mutlaka paralel olmalıdır. Yazınızın simetrik bir görüntüde hoş görünmesini istiyorsanız boyutlarının yapımında hepsinin aynı olmasına dikkat etmelisiniz. Yazınızla resim yapmanız sizin hayal gücünüze bağlıdır.
Aklınıza gelebilecek her şeyi ana dilinizdeki Latin harfleri kullanarak kaligrafi sanatıyla istediğiniz kimliğe kazandırmanız mümkündür.