Google+
kaligrafi sitesi full background

MAKALELER27-MATBAA VE KALİGRAFİ YAPANLAR

Türkiye'de matbaa denince Milli Eğitim Bakanlığı’nın tornasından geçmiş hemen her Türk vatandaşı gibi bizim de aklımıza, "Çok gecikti bize matbaanın gelişi; sebebi bilmem kaç bin hattattı ( kaligraf ). Sırf kaligraflar, onlar yüzünden biz geri kaldık!". gibi basmakalıp, ucuz ve kof "ezber"ler geliyor. Aydınlanma çağının (!) doğuşuna bir vesile, hümanizm için müthiş bir vasıta olduğu söylenen bu icattan çok önce aydınlanmış ve `insanileşmiştik" biz; insanımızın yüksek yüksek ilmi yoktu belki, ama irfanı vardı; İslam’ın bahşettiği bir irfan....

Devamı...

26-KALEMİN SIĞINAĞI KALEMDAN VE DİVİT… KALİGRAFİ İÇİN….

Bu kamış kalemlerin hali ile mahfazası ve sığınağı var: Divitler yada kalemdanlar. Uçları pek hassas olduğundan ve esasında bizzat kalemin en önemli kısmı olduğundan kalemlerin korunması da onları kullananlar için kalemin varlığı kadar önemlidir. Esas olan korunamayan zarar görür ve kaybolur. İşte divit için de bu sığınaklardan biri dedik. Aslı "devat" olan bu sözcük Türkçe dilinde kazanmış divit biçimini. Eskiden belde taşınan, gümüşten ve madenden yapılan bir çeşit yazı takımı demek. Baş tarafında hokka bulunur ve 20-25 cm kadar uzun olan...

Devamı...

25-KALİGRAFİ ‘NİN GEÇMİŞİ KAMIŞ KALEM

Muhakkak ki kalemin çok çeşitleri mevcuttur; İslam medeniyetinde kalem dendiğinde bilinen tek kalem var, o da kamış kalem! Önceleri bizde yazı yazan Hat ve Kaligrafi yapan herkesin kullandığı kaleme Kalem-i ney denirdi. Kalem Ney’den yapılırdı yani kamıştan. Birkaç senedir meraklılar camiası bu kamıştan yapılmış olan hoş endam kalemi ilgi duydukları sanat icabı kullanıyor olsa da artık kamış kalemler, müzelik eşya kabul edilmektedir. Hususu ile bir dönem Kitabımız onlar ile kaligrafi yapılmıştı ve ulu camileri süsleyen küçük ve büyük hat kaligrafi...

Devamı...

24-KALEMİN TARİHÇESİ

Yontularak inceltilmiş ve sivriltilen taşlar ve ayrıca yontulup inceltilen hayvan kemikleri kazıyıcı ince uç veya el baltaları şeklini almış. İlk ve ilkel "kalem" denilebilecek bu nesnelerle başlamış insanın "yazmak" macerası ve geliştirilmiş kaligrafi. Daha sonraları Mısırlılar maden ve tahtalardan yaptıkları kalemlerle kil tablet üzerine tablet henüz yaşken yazmışlar yazılarını. Bu kaleme "stylus kalem" diye ad verilmiş. Kelime eski Yunancada kolon anlamına gelen "stulos" kelimesinden türetilmiş. Anlamı yazmak, işaretlemek ve kazımak için kullanılan sivri...

Devamı...

23-KALİGRAFİ İLE YAZMAK… TARİHİ VEYA KALEMİN MACERASI

  Her şeyden önce kalemin faziletine, Nefes zade İbrahim Efendinin ifadesi ile, ( kendisinin üzerine yemin buyrulması ) yeter bir sebeptir. Kalem bugün belki on binlerce insanın rızık kapısı. ( Kaligrafi, hat, güzel yazı gibi… ) klavye onun makamını işgal etmiş olsa bile onu da bir kalem saymak gerek; biri hakiki öteki hayali kâğıda bir şeyler yazar ve çizer. Fakat esas olan kalemi, sözde kaleme ( klavye ) daima tercih etmek… Mesele bu. Çünkü kaleme bütün bir mazi vermiş sırrını; klavye bir nevi- türedi ! Mektup kâğıdına dokunabiliyor, yazarken...

Devamı...