Google+
kaligrafi sitesi full background

MAKALELER33- KALİGRAFİ KURSU

KALİGRAFİEVİ, 2015 YILINDAN İTİBAREN EĞİTİM VE KURS VERMEMEKTEDİR. KALİGRAFİ EĞİTİMİ VE KURSU ALMAK İSTEYENLERE ÜCRETSİZ İSMEK KURSLARI TAVSİYE EDİLMEKTEDİR.

Devamı...

32- VAV HARFİNİN ANLAMI

Anne karnındaki bir insan sureti ya da secdeye varmış, acizlik makamında bir kul silüeti: Vav... Çileyle yoğrulmuş bir kulun edeple eğilişi, alnını seccadeye sabitleyişi, sıfır olup sonsuzluğa uzanışı... Hepsi "vav" ismiyle müsemma! Vav, adı söylenmeye bile çekinilen bir gizli sır, bir ağır emanet gibi kalpte saklanmış. Kalbe hayat veren müstesna sevgilinin sembolüne dönüşmüş, kâinatın ta ilk gününde. Allah'ın (cc) Vahid ismini, birliğini ve benzersizliğini, temsil etme görevini üstlenmiş. Ve Rabb'in kudretiyle yarattığı kâinatın yerini tutmak...

Devamı...

31- TÜRK HAT SANATI

  Türk hat Sanatı denilince, Türklerin İslamiyeti kabul edişlerinden sonra okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki Arap ha Genel Bilgiler Hazret-i Muhammed’den (s.a.v), Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonra, İslam dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle, çok sayıda katip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük gelişme göstererek önemli bir sanat kolu olmuştur. Hat Sanatı, Yüzyıllar boyunca çeşitli aşamalardan geçmiş, hattatlarının etkisinde...

Devamı...

30- ARAPÇA DİLİ NİN TARİHİ VE ÇIKIŞ NOKTASI

Âlimleri irfan sahibi eden, üç harf ile beş noktadır.(aşk) Mü’minleri duhulü cennet eyleyen, beş harf ile üç noktadır. (imân) Hat Sanatı Üzerine .. Yazı insanların duygu ve düşüncelerini, geçmişte kazandıkları birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak için kullanılan en mükemmel bir araçtır. İnsanlık tarihinde gelişmiş büyük medeniyetler devredilen ilim ve kültür mirasının üzerinde yükselir. Her uygarlığın dayandığı bir yazı dili vardır. Geniş bir coğrafyaya sahip olan İslâm uygarlığının yazı dili ise Arapça’dır.(1)Arapça...

Devamı...

29- SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMÎD HAN VE KALİGRAFİ

Sultan Abdülhamîd Han'ın sîmâsında Osmanlı hânedânına mahsûs olan alâmetler iyice fark ve müşâhede olunurdu. Nitekim Bellini tarafından yapılan Fâtih Sultan Mehmed Han portresine bakınca Sultan Abdülhamîd Han'ın dedesine benzeyen yüz hatları açıkça görülür. Sultan Abdülhamîd Han gayet nâzik, yürüyüşü tabii ve pek vakarlı idi. Her hâlinde bir fevkalâdelik vardı. Sadeliği ve intizamı severdi. Meşguliyetlerini hiç aksatmadan devam ettirirdi. Hatta Selanik'e sürgün edildiği günün ertesinde Yıldız Sarayı'ndaki saatçilik ve marangozluk âlet...

Devamı...