Google+
kaligrafi sitesi full background
   
   

31- TÜRK HAT SANATI

 

Türk hat Sanatı denilince, Türklerin İslamiyeti kabul edişlerinden sonra okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki Arap ha
Genel Bilgiler
Hazret-i Muhammed’den (s.a.v), Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonra, İslam dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle, çok sayıda katip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük gelişme göstererek önemli bir sanat kolu olmuştur. Hat Sanatı, Yüzyıllar boyunca çeşitli aşamalardan geçmiş, hattatlarının etkisinde gelişerek bu günkü halini almış, günümüze kadar birçok paha biçilmez Eser ulaşmıştır. Latin Hattı (Turkish Calligraphy), 20.Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile kabul edilen Latin Harfleri ile İslam kültüründen gelen Hüsn-i Hat’ın (Hat Sanatı’nın)bir bileşkesidir. Latin Hattı Temel olarak Latin harflerinin Hat Sanatı estetiğinde yazılmasıdır. Latin Hattı özellikle son 20 yılda önemli bir çıkış göstererek bu günkü halini almıştır. Günümüzde Latin Hattı ile uğraşan 20-30 kişi olduğu sanılmaktadır.

Latin Hattı, Sanatçımız tarafından, önemli Fuar ve Sergilerde, direkt Sanatseverlere yönelik pratik uygulamalar ile sergilenmektedir. Şablonsuz olarak, birkaç saniyede oluşturulan bu Hat eserleri anında sanatseverlere sunulabilmektedir. Sanatseverler, kendilerine veya hediye etmek amacıyla Kartlara, anahtarlıklara, tabak ve tabletlere, Şahıs, Şirket isimleri veya güzel sözler yazdırıp süs amaçlı olarak kullanabilmektedirler.

Hat Sanatının ulaştığı ileri nokta için bir söz vardır : Kur’an Hicaz’da inmiş, Kahire’de okunmuş, İstanbul’da yazılmıştır. Bu Söz Cumhuriyet Sanatçılarının, Hat Sanatı’nda, miras almış olduğu birikimi açıklamaya yeter de artar.

Hat sanatı, Dünya üzerinde, Türk-İslam kültürünü en iyi şekilde temsil etmesine, tarihi bir geçmişe dayanmasına karşılık, maalesef günümüzde gereken ilgiyi görememektedir. 20.Yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile kabul edilen latin Harfleri ile birlikte Hat Sanatı, halktan soyutlanarak sadece sınırlı sayıda sanatçının uğraştığı bir sanat dalı haline gelmiştir.

Latin Hattı, bu noktada, Halk ile Hat Sanatı arasında bir köprü olma misyonu yüklenmektedir.

Latin Hattı, İnsanların Hat Sanatına olan ilgilerinin artması ve Hat Sanatına gereken ehemmiyetin verilmesi için bir basamak olmuştur.