Google+
kaligrafi sitesi full background
   
   

22-KALEMİN SECDESİ…

Kamış kalemlerin ağızları, baş ve şahadet parmağının şekil ve vaziyetine denk olsun diye, bazen eğri kesilirdi. İşte kalem, kaligrafi ve kaligrafik yazım esnasında ağız kısmında yer alan bu eğrilik kağıda tamamı ile intibak edecek vaziyette tutulur. Kalem çok fazla sıkılmaz; hafif ve gevşek tutulur ve sağdan sola doğru hafif ( helezoni ) hareketlerle bir su gibi akıp gider. Aklam-ı Sitte denilen yazı çeşitlerine göre ince veya kalın kaligrafi yazmak için ince veya kalın ağızlı kaligrafi kalemi kullanılır ve kalemin kağıda tamamen veya yarı yarıya teması gözetilir. İşte bu temas kalemin sahibine secdesidir. Hasılı kelam… bilmek lazımdır ki, harflerin ölçüleri ( . ) ile tespit edilir; noktada kalemin ağzının genişliğine bağlıdır. Dolayısı ile kalem, kaligrafi ve hat sanatında estetiği sağlayan en mühim unsurdur.

Kaligrafi Evi – İstanbul Güzel Yazı Merkezi