Google+
kaligrafi sitesi full background

Archive: » 2014 » Temmuz31- TÜRK HAT SANATI

  Türk hat Sanatı denilince, Türklerin İslamiyeti kabul edişlerinden sonra okuma yazma vasıtası olarak seçtikleri Arap asıllı harflerle vücuda getirilen sanat yazıları anlaşılır. Ancak şunu hemen belirtelim ki Arap ha Genel Bilgiler Hazret-i Muhammed’den (s.a.v), Kuran-ı Kerim’in toplanmasından sonra, İslam dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle, çok sayıda katip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük gelişme göstererek önemli bir sanat kolu olmuştur. Hat Sanatı, Yüzyıllar boyunca çeşitli aşamalardan geçmiş, hattatlarının etkisinde...

Devamı...

30- ARAPÇA DİLİ NİN TARİHİ VE ÇIKIŞ NOKTASI

Âlimleri irfan sahibi eden, üç harf ile beş noktadır.(aşk) Mü’minleri duhulü cennet eyleyen, beş harf ile üç noktadır. (imân) Hat Sanatı Üzerine .. Yazı insanların duygu ve düşüncelerini, geçmişte kazandıkları birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak için kullanılan en mükemmel bir araçtır. İnsanlık tarihinde gelişmiş büyük medeniyetler devredilen ilim ve kültür mirasının üzerinde yükselir. Her uygarlığın dayandığı bir yazı dili vardır. Geniş bir coğrafyaya sahip olan İslâm uygarlığının yazı dili ise Arapça’dır.(1)Arapça...

Devamı...