Google+
kaligrafi sitesi full background
   
   

20-KALİGRAFİ SANATI, TARİHİ, KAĞIDI VE MÜREKKEBİ HAKKINDA BİLGİ

KALİGRAFİ SANATI VE TARİHİ:

Kaligrafi sanatı eski çağlardan beri insanoğlunun vazgeçilmez sanat dallarından birisi olmuştur. Medeniyetler ilk tarihlerden beri söz ile, söz ise yazı ile nesilden nesile aktarıldığına göre her medeniyet kendi yazı stilini ve tarzını kendi kültürüyle özleştirerek güzelleştirmek istediler, işte İbrani kaligrafisi, Mısır kaligrafisi, Hint kaligrafisi, Kore kaligrafisi, Çin kaligrafisi, Japon kaligrafisi, Latin kaligrafisi ve İslam ( Arap ) kaligrafileri bu şekilde ortaya çıktılar.

Günümüzde en yaygın hat sanatı İslam Hattı yani kaligrafisidir. Her ne kadar hat ve kaligrafi güzel yazı yazmak anlamında olsa bile şekil ve estetik olarak baktığımızda kaligrafi batı tarzını, hat ise İslami usul ve kaideleri içermektedir. Yüz yıllardır öncesine geriye baktığımızda özellikle Osmanlı devleti zamanında ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri hattatlarımız en güzel bir şekilde estetik ve güzellik vererek ve etrafını tezhip ile süsleyerek çok değerli ve kıymetli eserleri meydana getirmişlerdir.

Şöhretleri Osmanlı devleti sınırlarının dışına yayılan hattatlarımız çalışmalarını en kaliteli aharlanmış kağıtlara en iyi mürekkeplerle yazar ve bu eserler üzerinden asırlar bile geçse kesinlikle bozulma olmadan günümüze kadar gelmişlerdir.

 

KALİGRAFİ KAĞIDI :

Peki bu kağıtlar nasıl kağıttır ? Ahar nedir ? ilk önce buna açıklık getirelim:

Beyaz şap’ı dövüldükten sonra kaynar suya atılır ve bir vakit kaynatmaya devam edip sonra az derin bir kaba boşaltıp kâğıdı buna daldırıp gölgede kurumaya bırakılır. Sonra kokusu kalmayıncaya kadar beyaz nişasta ilave edilerek zeytinyağı kadar koyu olana dek kaynatmaya devam ettikten sonra yine az derin kapta kurumaya terk edip bırakılır ve en az üç ay kağıdı dinlenmeye bırakmak suret ile iyi ve kaliteli aharlı kağıt elde edebiliriz, fakat iki yıl kadar bekletilirse kalite bakımından en üstün, üzerine yazı yazma bakımından ise berrak ve beyaz oluşundan dolayı son derece elverişli bir ahar durumuna gelmektedir.

Yumurta akı ile de aharlı kâğıt elde edilebilmekte ise de zamanla çatlayıp rutubet gördüğü için fazla rağbet görmemiştir.

Kağıtların çeşitleri ise şöyledir : 1- Haşebi, 2- Dımışki, 3- Semerkandi, 5- Devletabadi,

5- Hatayi, 6-Adilşahi; 7- Hariri-i Samerkandi; 8- Hindi, 9-Nizamşahi, 10- Kasımbegi, 11- Hariri-i Hindi. 12-Güni-i Tebrizi, 13- Muhayyer, 14- Sultani

 

KALİGRAFİ MÜREKKEBİ :

İçinde birkaç çeşit sıvı madde bulunan kimyevi bir sıvıdır. Farsçada : “Siyahi ve Zerkab”, Arapçada ise : “Midad veya Mismağ” olarak da adlandırılır. M.Ö 1000 ila M.Ö 2500 yılları arasında ilk önce Mısır’da yapıldığı ve kullanıldığı bilinmektedir. Araplar ise mürekkep yapımını sanat olarak nitelendirip mürekkebi Arap zamkından ve kömür tozundan yapmışlardır, İslamiyet ile birlikte mürekkebe çok daha fazla ehemmiyet verilmiştir, konu ile ilgili peygamber efendimiz : “Âlimin mürekkebi, şehidin kanından ağırdır” diye buyurmak sureti ile mürekkebin önemini ve faziletini en iyi bir şekilde belirtmiştir.

Mürekkebi : 1-Hat mürekkebi 2- Yazı ve çizim mürekkebi 3-matbaa mürekkebi olarak üç sınıfa ayırabiliriz.