Google+
kaligrafi sitesi full background
   
   

08-HATTATLIK NEDİR ? (İSLAMİ )

Hattatlık, Güzel Yazı Sanatıdır. Her alfabenin değişik şekillerde yazılışları vardır. Bu değişik yazılış şekilleri, hattatlık sanatını meydana getirir. Böyle bir sanata en uygun alfabelerden biri Arap alfabesi olduğu için, bu yazı ile güzel el yazıları yazmak Osmanlılarda ve doğu İslam dünyasında başlıca el sanatlarından biri haline gelmiştir.
Osmanlılar devrinde hattatlık, bütün doğu İslam dünyası hattatlığından çok ileri gitmiş ve sanat eseri olacak değerde pek çok eserler veren hattatlarımız yetişmiştir.

Hattatlıkta, eski harflerle kullanılan yazı çeşitleri şunlardır.

1- CELİ : Her çeşit yazının uzaktan okunacak kadar irice olan çeşididir.
2- KUFİ : Harflerin köşeleri gönyeli olarak ve daha çok enlemesine uzatılarak yazılan, islamlığın ilk devirlerinde icat edilmiş bir yazı şeklidir.
3- NESİH : Kuran’ın yazılışında ve basma kitaplarda kullanılan derli toplu yazı biçimidir.
4- DİVANİ : Fermanlarda kullanılan süslü yazı şekli.
5- RİKA : El yazısı olarak kullanılan ve çok sade yazı şeklidir.
6- SÜLÜS: Levhalarda ve kitabelerde kullanılan ahenkli ve her türlü şekle uygun yazı şeklidir. Osmanlılar çok sülüs ustaları yetiştirmişlerdir.
7- REYHANİ : Sülüse benzeyen fakat daha açık ve belli bir yazı şeklidir.
8- SİYAKAT : Yatay çizgilere fazla önem verilen yazı şekli.
9- TALİK : Irandan alınma, eğri ve çok ahenkli bir yazı şeklidir. Bu yazı şeklinin büyük ustaları Osmanlılar tarafından yetiştirilmiştir.